2674

Yu vlad novikov spd flight
Yu vlad novikov v3 obstacle
Yu vlad novikov 27 03 site
Yu vlad novikov v1

The project that I worked on sometime. Sketchy speedy exploration. No details.