2674

Yu vlad novikov spd workers
Yu vlad novikov 25 04 docks
Yu vlad novikov spd discovered
Yu vlad novikov spd hammerhead
Yu vlad novikov v4

The project that I worked on sometime. Sketchy speedy exploration. No details.